Felhasználás és adatvédelem

Adatkezelő adatai:
ILPRIMOBAR Kft.
1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.ilprimo.hu domain név alatt működő, minőségi palackozott borok értékesítésével kapcsolatos tevékenységre irányuló webáruház (a továbbiakban: Webáruház) Üzemeltetője,a ILPRIMOBAR Kft. mint termékeket értékesítő gazdasági társaság  (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa értékesített termékeket megvásárló  18. életévét betöltött fogyasztó   (a továbbiakban Fogyasztó és/vagy Vásárló ) között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelentik, amelyeket a Fogyasztó a szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el, valamint amelyeket mind a Szolgáltató, mind pedig a Fogyasztó köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében.
1.2.A Fogyasztó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.
1.3 A Webáruház) használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.
1.4. A szerződés nyelve magyar.
1.5. A szerződés elektronikus úton  (online) megkötött szerződésnek minősül.
A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
Fogyasztó Webáruház használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy alkoholtartalmú italt kizárólag 18. életévüket betöltött személyek rendelhetnek.

2.Szolgáltató adatai:
SZÉKHELY:  7773 Villány, Petőfi Sándor utca 46.
ADÓSZÁM: 26242428-2-02
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 02-09-083520
TEL.:  70/315-1738
E-MAIL: info@ilprimo.hu
WEBLAP: www.ilprimo.hu
ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:

3.Megvásárolható termékek, árak, akciók

3.1. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
3.2. A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.  A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt, továbbá a borok esetében az esetleges évjárat eltérés miatt.
3.3. A Webáruház az árváltoztatás jogát fenntartja. Árváltoztatás esetén a megrendelt termék a rendelési áron kerül leszállításra.
3.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre a Szolgáltató teljes körűtájékoztatást ad az akcióról.

4. Webáruházban történő vásárlás

4.1. A Honlap, illetve a Webáruház tartalmának minden része elérhető a Fogyasztó részére regisztráció nélkül, így a vásárlás sincs regisztrációhoz, majd belépéshez kötve.
A megrendeléshez a Fogyasztó a megrendelés Szolgáltató általi teljesítéséhez kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat:
Vezetéknév
Keresztnév
Email cím
Lakcím: irányító szám, település neve, utca név, házszám
Szállítási cím: (amennyiben a lakcímtől eltér)
Számlázási cím:
Nem kötelező megadni (de a megrendelés teljesítését segíti):
Megrendelő telefonszáma:

4.2. Regisztráció

Fogyasztó, ha a Webáruházba regisztrálni kíván, akkor a következő adatokat kell megadnia a Szolgáltató részére:
– Vezetéknév
– Keresztnév
– Email cím
– Jelszó
A megrendelés teljesítéséhez további adatok megadása szükséges:
– Lakcím: irányítószám, település neve, utca, házszám,
– Szállítási cím (amennyiben a lakcímtől eltér)

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja Fogyasztó és a megadott e-mail címre az aktiváláshoz szükséges linket küld, amellyel a Fogyasztó regisztrációját megerősítheti, és ezt követően beléphet a Webáruházba.

Fogyasztó jogosult a regisztrációját bármikor törölni, illetve töröltetni az info@ilprimo.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül gondoskodik a regisztráció törléséről. A Fogyasztó felhasználói adatai a törlést követően eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Fogyasztó a felelős. Amennyiben Fogyasztó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Fogyasztó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

4.3.   A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 16 óráig történik. Az azt követően leadott megrendelések feldolgozására a következő munkanapon kerül sor.

Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint ha Fogyasztó már az ellenértéket kifizette, akkor a fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változások miatt. Ezekre az esetekre Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására.

4.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Fogyasztó által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Fogyasztó részére, mely visszaigazoló e-mail  tartalmazza a Fogyasztó által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl.  számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a  rendelés dátumát, a megrendelt termékhez  tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Fogyasztó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Fogyasztó között.
A létrejött szerződés elektronikusan megkötött szerződésnek minősül.
Az elektronikus úton megkötött szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben,továbbá  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók a jelen ÁSZF-ben foglaltakon túlmenően.
Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg az Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

4.5 Fizetés

4.6. Számla

A Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor a Fogyasztó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt a csomagban elhelyezve kinyomtatott számlát ad.

4.7 Kiszállítás

Kiszállítási határidő
Kiszállítást minden hétköznap 08.00 – 18.00 óra között teljesíti a futárszolgálat
A termékek kiszállítási általános határideje 1- 3 munkanap nap.

Kiszállítás módja
A Webáruházban leadott megrendelések kiszállítása a Szolgáltatóval kötött külön szerződés alapján csomagküldő  szolgálat(ok) közreműködésével történik.

Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8 és 18 óra között folyamatosan tartózkodik és a terméket át tudja venni.

A Szolgáltató a Fogyasztónak a kiszállítás előtti munkanapon e-mailben értesítést küld a rendelés futárnak történő átadásról.

Termék kézbesítése:
Ha Fogyasztó a kiszállítást végző személy által megjelölt új időpontban nem tartózkodik a Fogyasztó által megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul. A futár további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futár kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Fogyasztónak felróható okból -, akkor a Szolgáltató elállhat a szerződéstől és követelheti kárának megtérítését, különösen a szállítás költségeinek megtérítését.
Amennyiben  Szolgáltató a szerződéstől eláll ,  jogosult kárának és költségeinek megtérítéséig a banki átutalással meg fizetett összeget visszatartani,illetve a szállítási költség levonása (beszámítása) után fennmaradó összeget utalja vissza a Fogyasztónak.

Termék átvétele:
Fogyasztó a termék átvételekor a futár jelenlétében nyomban köteles megvizsgálni, hogy a szállított termék(ek) csomagolása nem sérült-e, valamint, hogy valamennyi megrendelt termék szállításra került-e.
A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával a Fogyasztó elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).
A Fogyasztó sérült csomagolású termék, illetve hiányos szállítás esetén a leszállított termékeket nem köteles átvenni, a teljesítést nem köteles elfogadni, ill. utánvét esetén az ellenértéket nem köteles megfizetni.
Ebben az esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni a csomagolás  sérüléseit és az esetleges hiányosságokat. A jegyzőkönyvet mind a Fogyasztó, mind pedig a szállítást végző csomagküldő szolgálat képviselője köteles aláírni.
Az Szolgáltató a fenti jegyzőkönyv felvételét követő 14 napon belül köteles a megrendelt termékeket hiány- és sérülésmentesen leszállítani.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a csomagolás esetleges olyan sérüléséért, illetve a sérülésből eredő hibáért, kárért vagy kellemetlenségért, valamint az olyan hiányért, amely sérülést vagy hiányt a jegyzőkönyv nem tartalmazza.

5. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a Fogyasztóra vonatkoznak.
Fogyasztó: a szakmája, fogyasztó foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
A Fogyasztót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 20.§-a alapján indokolás nélkül elállási jog illeti meg.

5.1. Elállási jog gyakorlásának időtartama

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

5.2 Fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek

A Korm. rendelet 29.§-a szabályozza a Fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételeket.

A Szolgáltató által értékesített termékekre figyelemmel a Fogyasztót nem illeti meg az elállási joga :
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta így különösen, ha a bort záró címkét eltávolította,a dugót a palackból részben vagy egészben kihúzta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte. Ebben az esetben a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.;

illetve olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

5.3. Elállási jog gyakorlása

A Fogyasztó elállási jogát erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozatával gyakorolhatja. Nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postai úton ajánlott vagy tértivevényes levélben, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Az elállási nyilatkozat minta az ÁSZF 1. számú melléklete.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az 5.1 pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Szolgáltató az utánvéttel visszaküldött csomagot nem veszi át. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató nem felel azért, ha a visszaküldés során a termék elveszik vagy megsérül. A csomagolás sérüléséből eredő költségek a Fogyasztót terhelik

6.1. Szavatosság

A Szolgáltatót a Fogyasztó által megvásárolt termékre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény szabályai szerint terheli szavatossági kötelezettség a termék jellegének megfelelően.

6.1.1. Kellékszavatosság
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a termék rejtett hibája esetén, mivel Fogyasztó a 4.9. pontban meghatározott átvétel során a szállítólevél aláírásával elismerte, hogy az átvett termék mind minőségében, mind mennyiségben megfelel a Megrendelésben foglaltaknak. Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet, amely hibát a felfedezéstől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 2 hónapon belül közölnie kell.  Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Fogyasztó kérheti – a termék jellegéből adódóan – a termék kicserélését. Ha a kicserélést Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.
A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.1.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló (Fogyasztó) – választása szerint – az 6.1.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.2. Jótállás
A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely jogszabálynál fogva jótállási kötelezettség alá tartozna. A Szolgáltató szerződés alapján az értékesített termékre jótállást nem vállal.

7.1. Panaszügyintézés

A Szolgáltató  biztosítja, hogy a Fogyasztó  a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszát szóban ( személyesen vagy telefonon) vagy írásban (e-mail-ben, postai úton) közölhesse.

7.1.1. A Fogyasztó panaszát az alábbi elérhetőségeken teheti meg:
NÉV: ILPRIMOBAR Kft.
SZÉKHELY:  7773 Villány, Petőfi Sándor utca 46.
TEL.:  70/315-1738
E-MAIL: info@ilprimo.hu

7.2. Panaszügyintézés módja

7.2.1. A Szolgáltató a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszát a  7.1.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül írásban, érdemben válaszol a Fogyasztó panaszára, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.
A Szolgáltatató a panasz bejelentést, az arra adott írásbeli választ (jegyzőkönyvet) 3 évig őrzi meg.

7.2.2. Szóban közölt panaszt a Szolgáltató lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén Felhasználónak legkésőbb a 7.2.1. pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

8. Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Szolgáltató az árváltozás és a vásárlási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. A változások a weboldalon való megjelenéssel  lépnek hatályba.
A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. Felhasználóval szemben a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Egyéb rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje 2016 október  5.

Weboldalunkat csak 18 év feletti személy látogathatja.

Kérjük igazold a korodat.